ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ”ΗΛΕΚΤΡΑ”

Τα κτίρια που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι το Δημαρχείο, η Βιβλιοθήκη, το Κολυμβητήριο και η «Εστία Μουσών» Υπεβλήθη από…