ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Να εξεταστεί η δυνατότητα δεύτερης παράτασης του Προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας ΔΠ14/2022, που λήγει σύντομα και αφορά ωφελούμενους σε Υπηρεσίες του Υπουργείου…