προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων

Την παράταση του χρόνου απασχόλησης των ωφελούμενων του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 – 67 ετών, της Δημόσιας Υπηρεσίας…