ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Την σύμβαση για την προμήθεια Μηχανημάτων και εξοπλισμού για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας και καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας, υπέγραψε…