ΠΡΟΟΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

Δικαίωμα στην πρόωρη συνταξιοδότηση με μειωμένες απολαβές,  έχουν πέντε κατηγορίες ασφαλισμένων εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, αν και είναι σημαντικό για τους…