ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην ομάδα μας, ανεξαρτήτως ηλικίας μπορείτε να μάθετε κάποιο όργανο, κρουστό ή πνευστό. Τα μαθήματα είναι δωρεάν, για…