ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Σήμερα Δευτέρα ολοκληρώνεται η διαδικασία καταγραφής των εκπαιδευτικών κενών (ηλεκτρονική καταχώριση απευθείας στον  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και…