ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ

(ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 4 /2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει…