ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασίας της Υγείας, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας,…