ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Στην ψηφιακή εποχή περνούν οι επιτόπιοι έλεγχοι που πραγματοποιούν στις επιχειρήσεις οι επιθεωρητές της Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας». Όπως αναφέρει…