ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ξεκινά από την 1η Απριλίου η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε 100.000 επιχειρήσεις, με 600.000 εργαζόμενους σε βιομηχανία και λιανικό εμπόριο. Στόχος είναι εντός…

Με τους πολυπληθείς κλάδους της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου ,να έχουν ενταχθεί πιλοτικά έως το Μάρτιο στο καθεστώς εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας ,το…

Η διεύρυνση της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο λιανεμπόριο και στη βιομηχανία αποτελεί ένα ακόμη βήμα διασφάλισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων, δήλωσε χαρακτηριστικά η Υπουργός Εργασίας…