ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Οι προσλήψεις θα γίνουν για την υλοποίηση προγραμμάτων και εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2023-2024. 833 πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής…

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων…