ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Να εξεταστεί η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα των Δήμων της χώρας να προχωρούν σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού για την πυροπροστασία μετά…