ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Αλλάζει η Διοίκηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αλεξάνδρειας Διοικητής της Π.Υ. Αλεξάνδρειας αναλαμβάνει από 21-11-2023 ο Αντιπύραρχος ΦΟΥΡΛΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,…