” ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ- ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ”

Αναρτήθηκε σήμερα Πέμπτη 16 Μαρτίου στην ιστοσελίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας , ο Οδηγός του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα»,…