” ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

«Πρεσβευτές» με μηνύματα για την προστασία του περιβάλλοντος και υπέρ της ανακύκλωσης έγιναν οι μαθητές της τρίτης τάξης του 1ου…