ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Το ειδικό τιμολόγιο που θα εφαρμόζει το σύνολο των προμηθευτών και θα αναπροσαρμόζεται κάθε μήνα θεσπίζει η νέα νομοθετική διάταξη του υπουργείου Περιβάλλοντος και…