ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Τα άρθρα του νέου Κώδικα Μετανάστευσης που απλοποιούν και κάνουν πιο αποτελεσματική τη διαδικασία μετάκλησης εργατών γης από τρίτες χώρες…