ΣΗΜΕΡΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 13 ΡΟΜΑ

Σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας 13 Ρομά με επιχορήγηση 14.800 € στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ήπειρος»…