ΣΤΑ 780 ΕΥΡΩ Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ