ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS

Το δημαρχείο της Βέροιας επισκέφτηκαν την Δευτέρα 6 Μαρτίου καθηγητές και μαθητές από Αυστρία, Γερμανία και Πορτογαλία στα πλαίσια του…