ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Στο Δημαρχείο Βέροιας και στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν οι μαθητές τμήματος της Α’ Λυκείου Γενικής Παιδείας του ΕΠΑΛ Βέροιας…