ΣΤΡΕΣ

Το στρες αποτελεί βασικό συστατικό στην καθημερινότητα των περισσότερων ανθρώπων σήμερα. Οι ρυθμοί ζωής είναι έντονοι και οι υποχρεώσεις της…