ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Με συμμετοχές από είκοσι εννέα (29) Πολιτιστικούς Συλλόγους από περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και του εξωτερικού, όπως και πολιτιστικούς συλλόγους…