ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΥΤΩΝ /ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της πολιτικής της για την προβολή και την προώθηση των προϊόντων της περιοχής, έχει…