ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει στις Θεματικές Ομάδες Εργασίας (Thematic Working Groups…