ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ”ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ”

Ο συνδυασμός μας είναι μια συλλογική προσπάθεια της κοινωνίας για αποτελμάτωση και επανεκκίνηση του Δήμου Βέροιας, με ανθρώπους από όλους…