ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Νάουσας το μεσημέρι της Δευτέρας (29.05.2023) για θέματα πρόληψης και…