ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ζητήματα της βελτίωσης της καθημερινότητας των δημοτών, η αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου Νάουσας, περιβαλλοντικά θέματα, η ανάδειξη της πολιτιστικής και…