ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στην ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στον τομέα Οινολογίας – Οινοτουρισμού προχωρά το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, σε συνεργασία με τον Δήμο…