ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ