ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Για τα οφέλη, αλλά και για το διττό ρόλο του νομοσχεδίου για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πανεπιστημίων,…