ΤΑΞΗ 1981

Το Σάββατο το βράδυ, στις 22-10-2022 ξαναβρεθήκαμε οι απόφοιτοι των Λυκείων Αλεξάνδρειας της τάξης του 1981. Ξαναθυμηθήκαμε τα παλιά, θυμηθήκαμε…