ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ