ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

Επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δικαιούνται απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος  για το φορολογικό έτος 2022, λόγω αύξησης των θέσεων πλήρους…