ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗΗ ΠΛΑΤΦΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ