ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

                                                                  Προς :  Μέλη Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής » Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση…