ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης της περιόδου 2022/2023, το οποίο και καθορίζει τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησής του. Oι πρώτες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 21…