ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

Εφαρμογή απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης σε οριζόμενες θέσεις φορτοεκφόρτωσης στην πόλη της Αλεξάνδρειας Από το Τμήμα Συγκοινωνιών, Εγκαταστάσεων & Εξοικονόμησης…