ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ