ΤΙΜΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μεγάλο «αγκάθι» αποτελούν για τους πολίτες οι συνεχιζόμενες ανατιμήσεις στα τρόφιμα, οι οποίες έχουν καταστρέψει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Η κατάσταση παραμένει…