ΤΗΡΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Αίτημα προς τις Δικαστικές Αρχές να μεριμνήσουν για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση της εκλογικής νομιμότητας στις επερχόμενες εκλογές κατέθεσε…