ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Τη Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023, από 10:00 έως 11:30 στη Μελίκη, της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ…