ΤΟΝ ΤΣΑΚΩΣΑΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΕΡΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΨΕ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ