ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Με ανακοίνωσή τους πέντε πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας δηλώνουν τη στήριξή τους στη Δώρα Κουρκουτα. Ακολουθεί αυτούσια η…