ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

Περίπου 3.000 έργα για δράσεις και επενδύσεις καινοτομίας ενισχύθηκαν από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την περίοδο 2014 – 2022, όπως…