ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ