ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ

Η εταιρεία «Απ΄ τα Περιβόλια του Βεζύρογλου», που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής τροφίμων ζητά Γεωπόνο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ενδεχόμενη…