ΞΕΚΙΝΑ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες η ανάρτηση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων για τους επτά κύκλους της επιστρεπτέας…