ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΝΕΩΝ

Σήμερα, Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 στις 14:00, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τις τελευταίες 1.000 θέσεις του «Προγράμματος απόκτησης…